Photos > Cobra Starship & 3OH!3 @ Stone Pony Summer Stage 6.12.10 (35)